Jørgensen, C. E. “Aktstykker vedrørende En Discipels Bortvisning Fra Aarhus Latinskole”. Personalhistorisk Tidsskrift, Bd. 71, nr. 12_5_0304, januar 1950, s. 197-00, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79555.