Hennings, P. “Elisabeth Hennings, født Buntzens Barndomserindringer”. Personalhistorisk Tidsskrift, Bd. 47, nr. 8_5_2, januar 1926, s. 81-117, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79178.