Myrhøj, A. M. S. “Nogle Undersøgelser Angaaende Landsdommer Enevold Heug Og Hans nærmeste Slægt”. Personalhistorisk Tidsskrift, Bd. 56, nr. 10_2_0304, januar 1935, s. 169-74, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78958.