Hatt, H. “Danmarks Amtsforvaltere 1848-1932”. Personalhistorisk Tidsskrift, Bd. 55, nr. 9_6_0102, januar 1933, s. 70-131, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78901.