Karlsson, K. H., og C. E. A. Schøller. “Danske, Norske Og Holstenske Studenter, Indskrevne Ved Universitetet I Siena.”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 4_3, januar 1900, s. 54-67, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78501.