Schøller, C. E. A. “Et Rosenkrantzsk Epitafium.”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 4_2, januar 1899, s. 170-2, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78488.