Bobé, L. “Slægterne Kielman V. Kielmansegg Fra Holsten Og Nedreøsterrig I Dansk Tjeneste, Med Et Tillæg Om Familien Preen.”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 4_2, januar 1899, s. 24-38, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78475.