Heise, A. “Bidrag Til Familien rosenkrantz’s Historie I Det 16de Aarhundrede. V. Stensballe-Linierne.”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 2_6_2, januar 1891, s. 97-150, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78333.