Bricka, C. F. “Fortegnelse over Danske Og Norske, Som Ere Immatrikulerede Ved Leydens Universitet I Det første Aarhundrede Af Dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat)”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 2, januar 1881, s. 195-12, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78158.