[1]
F. Jürgensen West, “De kgl. Amtmænd i Hertugdømmet Slesvig 1660—1864.”, Personalhi, bd. 42, nr. 0102, s. 1-26, jan. 1921.