[1]
H. Ehrencron-Müller, “Brevvexling mellem Ægteparret Pram og Oluf Christian Olufsen under dennes Udenlandsrejse 1793-96 (fortsat)”., Personalhi, bd. 27, nr. 5_03, s. 199–232, jan. 1906.