[1]
P. Hennings, “En Autobiografi af Etatsraad Fréderic de Coninck”., Personalhi, bd. 27, nr. 5_03, s. 91–99, jan. 1906.