[1]
N. Juel, “Härstammade prästen och annalisten Christiern Nielsen Juel (1533-1596) från släktlinjen Krabbe-Juel”, Personalhi, bd. 84, nr. 14_6_4, s. 266–269, jan. 1964.