[1]
J. Laurup-Fogt, “Baronesse Anna v. Buchholtz’ breve til J. P. Jacobsen”, Personalhi, bd. 71, nr. 12_5_0304, s. 133-172, jan. 1950.