[1]
F. E. Jensen, “Fra den gamle Generals Hjem. Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer”, Personalhi, bd. 65, nr. 11_5_2, s. 113-127, jan. 1944.