[1]
T. O. Achelis, “Oversigt over mine Arbejder vedrørende slesvigske Studenter, Elever, Præster m.m.”, Personalhi, bd. 63, nr. 11_3_1, s. 37-44, dec. 1941.