[1]
H. Glarbo, “Et Brev om Christian VII fra hans Udenlandsrejse”, Personalhi, bd. 61, nr. 11_1_1, s. 48-49, jan. 1940.