[1]
H. Boeck, “En Rettelse til »Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864«”, Personalhi, bd. 60, nr. 10_6_0304, s. 282-283, jan. 1939.