[1]
P. Hennings, “Elisabeth Hennings, født Buntzens Barndomserindringer”, Personalhi, bd. 47, nr. 8_5_2, s. 81-117, jan. 1926.