[1]
C. Bokkenheuser, “To Svogre. Borgmester Claus Christensen, Reenbergernes Stamfader, og Magister Jens Ostenfeld af Slægten med de røde Roser. Personer og Forhold i Viborg i det 17. Ꜳrhundrede”, Personalhi, bd. 60, nr. 10_6_2, s. 127-159, jan. 1939.