[1]
A. M. S. Myrhøj, “Nogle Undersøgelser angaaende Landsdommer Enevold Heug og hans nærmeste Slægt”, Personalhi, bd. 56, nr. 10_2_0304, s. 169-174, jan. 1935.