[1]
V. Foss, “Autobiografiske Optegnelser af Etatsraad Lauritz Foss”., Personalhi, nr. 4_6, s. 149–168, jan. 1903.