[1]
A. Daae, “Et autobiografisk brev fra Jens Johan Vangensteen til Christopher Hammer paa Melbostad”., Personalhi, bd. 39, nr. 7_3, s. 145–150, jan. 1919.