[1]
K. H. Karlsson og C. E. A. Schøller, “Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved Universitetet i Siena.”, Personalhi, nr. 4_3, s. 54-67, jan. 1900.