[1]
S. H. Finne-Grønn, “Slægtebogsoptegnelser om Familien Holtermann.”, Personalhi, nr. 4_3, s. 48-54, jan. 1900.