[1]
L. Bobé, “Slægterne Kielman v. Kielmansegg fra Holsten og Nedreøsterrig i dansk Tjeneste, med et Tillæg om Familien Preen.”, Personalhi, nr. 4_2, s. 24-38, jan. 1899.