[1]
C. F. Bricka, “Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved Leydens Universitet i det første Aarhundrede af dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat)”, Personalhi, nr. 2, s. 195–212, jan. 1881.