[1]
O. Nielsen, “Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører 1682-1864”., Personalhi, nr. 1, s. 280–306, jan. 1880.