[1]
A. Thiset, “En samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i Aarene 1563-66.”, Personalhi, nr. 1, s. 123-134, jan. 1880.