[1]
S. Jørgensen, “En fyensk Godsejer efter Enevældens Indførelse”., Personalhi, nr. 1, s. 27–37, jan. 1880.