Ehrencron-Müller, H. (1906) “Brevvexling mellem Ægteparret Pram og Oluf Christian Olufsen under dennes Udenlandsrejse 1793-96 (fortsat)”., Personalhistorisk Tidsskrift, 27(5_03), s. 199–232. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79937 (Set: 4 juni 2023).