Huitfeldt, H. J. (1883) “Optegnelser fra Bergen fra 16de og 17de Aarhundrede.”, Personalhistorisk Tidsskrift, 0(03), s. 89-93. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79861 (Set: 28februar2020).