Juel, N. (1964) “Härstammade prästen och annalisten Christiern Nielsen Juel (1533-1596) från släktlinjen Krabbe-Juel”, Personalhistorisk Tidsskrift, 84(14_6_4), s. 266–269. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79735 (Set: 2 juli 2022).