Bentzon, A. D. (1957) “Breve fra M. S. W. Sponneck til P. G. Bang i aarene 1832-47”, Personalhistorisk Tidsskrift, 77(13_5_0102), s. 1-24. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79599 (Set: 11august2020).