Achelis, T. O. (1941) “Oversigt over mine Arbejder vedrørende slesvigske Studenter, Elever, Præster m.m.”, Personalhistorisk Tidsskrift, 63(11_3_1), s. 37-44. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79382 (Set: 7april2020).