Boeck, H. (1939) “En Rettelse til »Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864«”, Personalhistorisk Tidsskrift, 60(10_6_0304), s. 282-283. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79350 (Set: 1oktober2020).