Bokkenheuser, C. (1939) “To Svogre. Borgmester Claus Christensen, Reenbergernes Stamfader, og Magister Jens Ostenfeld af Slægten med de røde Roser. Personer og Forhold i Viborg i det 17. Ꜳrhundrede”, Personalhistorisk Tidsskrift, 60(10_6_2), s. 127-159. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79030 (Set: 19september2020).