Myrhøj, A. M. S. (1935) “Nogle Undersøgelser angaaende Landsdommer Enevold Heug og hans nærmeste Slægt”, Personalhistorisk Tidsskrift, 56(10_2_0304), s. 169-174. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78958 (Set: 30september2020).