Foss, V. (1903) “Autobiografiske Optegnelser af Etatsraad Lauritz Foss”., Personalhistorisk Tidsskrift, (4_6), s. 149–168. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78844 (Set: 14 juli 2024).