Karlsson, K. H. og Schøller, C. E. A. (1900) “Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved Universitetet i Siena.”, Personalhistorisk Tidsskrift, 0(4_3), s. 54-67. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78501 (Set: 9august2020).