Finne-Grønn, S. H. (1900) “Slægtebogsoptegnelser om Familien Holtermann.”, Personalhistorisk Tidsskrift, 0(4_3), s. 48-54. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78500 (Set: 31oktober2020).