Bobé, L. (1899) “Slægterne Kielman v. Kielmansegg fra Holsten og Nedreøsterrig i dansk Tjeneste, med et Tillæg om Familien Preen.”, Personalhistorisk Tidsskrift, 0(4_2), s. 24-38. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78475 (Set: 3juni2020).