Harbou, H. W. (1896) “ en Regimentshverver fra Slutningen af det 17de Aarhundrede”., Personalhistorisk Tidsskrift, (3_5), s. 97–135. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78433 (Set: 25oktober2021).