Bricka, C. F. (1881) “Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved Leydens Universitet i det første Aarhundrede af dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat)”, Personalhistorisk Tidsskrift, (2), s. 195–212. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78158 (Set: 22 maj 2024).