Thiset, A. (1880) “En samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i Aarene 1563-66.”, Personalhistorisk Tidsskrift, 0(1), s. 123-134. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78128 (Set: 22september2020).