Bruun, Henry. 1920. “Danmarks Amtsforvaltere 1660—1848.”. Personalhistorisk Tidsskrift 40 (7_4), 93-147. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79980.