Ehrencron-Müller, H. 1906. “Brevvexling Mellem Ægteparret Pram Og Oluf Christian Olufsen under Dennes Udenlandsrejse 1793-96 (fortsat)”. Personalhistorisk Tidsskrift 27 (5_03):199-232. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79937.