Huitfeldt, H. J. 1883. “Optegnelser Fra Bergen Fra 16de Og 17de Aarhundrede.”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 03 (januar), 89-93. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79861.