Achelis, Thomas Otto. 1941. “Oversigt over Mine Arbejder vedrørende Slesvigske Studenter, Elever, Præster m.M.”. Personalhistorisk Tidsskrift 63 (11_3_1), 37-44. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79382.