Hennings, Paul. 1926. “Elisabeth Hennings, født Buntzens Barndomserindringer”. Personalhistorisk Tidsskrift 47 (8_5_2), 81-117. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79178.